Top 100 van de Machtigste Limburgers 2014!
HASSELT
25/11/2014
 
 

De 100 Machtigste Limburgers 2014!

Het Belang van Limburg zoekt de machtigste Limburger. De top 100 is onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder samengesteld via een enquête bij 500 prominente Limburgers met macht en invloed. Die 500 mensen komen uit de politiek, het zakenleven, de wetenschappelijke wereld, belangenorganisaties, de ambtenarij, de sport en de culturele wereld.

 

Aan de vooravond van de Top 10 kennen we alvast de drie Machtigste Limburgers van de afdeling CD&V Hasselt. 


Tom Vandeput

Nieuwkomer in de ranking is onze schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw Tom Vandeput. Tom slaagde er in om in het eerste jaar dat zijn naam in deze lijst opduikt dadelijk door te stoten naar de dertigste plaats. “Ik krijg dagelijks te maken met grote investeringsdossiers” zegt Tom Vandeput in HBvL. Dossiers zoals de Blauwe Boulevard en het voorzitterschap van de raad van bestuur van de vzw Grenslandhallen maken dat zijn verantwoordelijkheden verder gaan dan Hasselt. Naast zijn schitterende score bij de recente verkiezingen is deze dertigste plaats opnieuw een pluim op de hoed van Tom.


Ivo Belet

Op negenentwintig komen we Europees Parlementslid en de fractieleider van CD&V in de Hasseltse gemeenteraad, Ivo Belet, tegen. Ivo doorstond een succesvolle Europese verkiezingscampagne en zet zich voor 200 % achter de voor Limburg zo belangrijke dossiers die in het Europees Parlement worden behandeld en door hem met enorme inzet doortastend worden opgevolgd. Denk hierbij even aan de economische omschakeling van de provincie (vooral na de sluiting van Ford), de problematiek van de grensarbeiders en de problemen in de bouwsector. Ook als afdeling moeten we Ivo Belet blijven ondersteunen in zijn Europees engagement en op die manier de waarden verdedigen in navolging van grote christendemocratische Europese leiders zoals onder andere Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy.


Marc Vandeput

Als derde en hoogste op de lijst staat Marc Vandeput de Limburgse Gedeputeerde voor Economie en Europa. Ondanks de recente zware ingrepen in de bevoegdheden en macht van de provincie wist Marc zijn positie verder te verstevigen door van de negenentwintigste naar de twintigste plaats te stijgen. Vandaag staat hij mee aan het roer van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK), het economisch relanceplan voor Limburg dat na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk werd opgestart.  Ook als voorzitter van Limburg Sterk Merk is Marc een drijvende kracht achter diverse dossiers zoals onder andere de oprichting van de opleiding rechten van UHasselt.

 

Proficiat collega's!

Als afdeling wensen we Tom, Ivo en Marc van harte geluk te wensen met deze prachtige resultaten en we mogen terecht fier zijn om hen onder onze afdelingsmandatarissen te mogen rekenen. Wat goed is voor Limburg is ook goed voor Hasselt en wat goed is voor Hasselt is ook goed voor de afdeling!

En dat de inzet van al onze mandatarissen wel degelijk ‘pakt’ in onze stad wordt nogmaals duidelijk gemaakt in deze lijst van de 100 Machtigste Limburgers 2014. Zowel Tom als Schepen, Ivo als Europees parlementslid als Marc als Gedeputeerde staan met grote voorsprong genoteerd op andere Hasseltse mandatarissen die in de lijst voorkomen. Beter doen als de burgemeester van Hasselt als centrumstad of als de schepen – Vlaams Parlementslid is natuurlijk niet de drijfveer van onze collega’s, maar het is wel een teken ‘dat ze goed bezig zijn’!

“Shortlist is te relativeren. Maar als we hier mogen staan is dit met slechts 1 doel: van Hasselt een nog betere stad maken voor inwoners, bedrijven en investeerders!” voegt Tom Vandeput enigszins bescheiden maar daarom niet minder fier op zijn facebook-pagina toe.

We kijken alvast uit naar de Top 10!