Verdeling van de bevoegdheden in het College Burgemeester en Schepenen is rond!


vrijdag, 23 september, 2016
Verdeling van de bevoegdheden in het College Burgemeester en Schepenen is rond!

Verdeling van de bevoegdheden in het College Burgemeester en Schepenen is rond!

Na het ontslag van de burgemeester zochten de coalitiepartners Helemaal Hasselt en CD&V naar een nieuwe invulling van de schepenbevoegdheden.

Beide partners hebben ondertussen hun interne procedures afgewerkt. De aanpassingen en wijzigingen staan voor wat betreft de CD&V mandatarissen schuin onderlijnd in onderstaande tekst.

 

Burgemeester

Nadja Vananroye (CD&V) 

Algemeen beleid, communicatie, veiligheid 

Eerste Schepen 

Tom Vandeput (CD&V), eerste schepen

Economie, ruimtelijke ordening, grondbeleid, landbouw 

Schepen 3

Karolien Mondelaers (CD&V)

Cultuur, onderwijs, toerisme, gezin  

Schepen 5

Gerald Corthouts (CD&V)

Juridische zaken, kerkfabrieken, evenementen, markten en foren, welzijn & senioren  

 

De procedures worden op dit moment administratief voorbereid en zullen in principe op de gemeenteraad van oktober (burgemeester en schepenen) definitief gemaakt worden. 

Nadja Vananroye (CD&V) wordt zoals reeds overeengekomen de volgende burgemeester van de Stad Hasselt maar moet hiervoor in de komende week (weken) nog de eed afleggen bij de Gouverneur. Brigitte Smets (sp.a) volgt haar op als OCMW-voorzitter.   

De stedelijke bevoegdheden van Nadja Vananroye worden toegewezen aan Karolien Mondelaers die Gezin toevoagt ana haar pakket terwijl Gerald Corthouts weldra de bevoegdheden Welzijn en Senioren zal overnemen. 

De afspraak is om de nauwe samenwerking tussen stad en OCMW blijvend op te volgen met de betrokken verantwoordelijken: Nadja Vananroye (CD&V, Burgemeester), Brigitte Smets (sp.a, Voorzitter OCMW), Valerie Del Re (sp.a, Schepen Personeel) en Gerald Corthouts (CD&V, Schepen Welzijn). 

Tom Vandeput (CD&V) wordt eerste schepen. 

Kevin Schouterden (sp.a) komt in als nieuwe schepen en neemt bevoegdheden over van zijn sp.a-collega‚Äôs en krijgt op deze manier een coherent pakket aan bevoegdheden. 

Joost Venken (Groen) behoudt zijn ruim pakket aan bevoegdheden.

De aanstelling van Nadja Vananroye als burgemeester, Kevin Schouterden als nieuwe schepen en Brigitte Smets als nieuwe voorzitter OCMW verloopt via voorgeschreven procedures. Deze worden op dit moment administratief voorbereid en zullen definitief worden op de gemeenteraad van oktober (burgemeester en schepenen), hetzij de OCMW-raad van november (voorzitter OCMW-raad).