Akkoord met de Hasseltse taximaatschappijen.


dinsdag, 23 april, 2013
Akkoord met de Hasseltse taximaatschappijen.

Het Stadsbestuur van Hasselt en de taximaatschappijen zijn tot een akkoord gekomen over de standplaatsen en de aangekondigde herziening van de belastingen.

Maandag 22 april 2013, ontvingen schepen van Economie Tom Vandeput en schepen van Financiën Valerie Del Re een afvaardiging van de Hasseltse taxichauffeurs. Er werden goede afspraken gemaakt naar de toekomst waar beide partijen zich in kunnen vinden.

TAXIBELASTING

Tijdens dit overleg hebben schepenen Del Re en Vandeput gesteld dat de globale aangekondigde verhoging van belastingen op taxi’s behouden blijft, waarbij 2 tarieven voorliggen: 250 euro/voertuig op jaarbasis, zonder standplaats op de openbare weg. En 450 euro/voertuig op jaarbasis met gebruik van een standplaat op de openbare weg. Deze tarieven passen in het decreet op taxi’s en zijn billijke tarieven in vergelijking met alle andere Vlaamse centrumsteden. Hasselt heeft hier haar plaats tussen de andere centrumsteden,  als 3e handelsstad in Vlaanderen en een grote speler op evenementenvlak met de Ethias Arena, wat  intens taxigebruik stimuleert.
Het stadsbestuur schrapt daarnaast het belastingsartikel voor radiotelefonie, vermits dit niet van toepassing is op de Hasseltse taxi’s.

STANDPLAATSEN

Een parking of standplaats brengt gemiddeld 4000 euro / jaar op voor het bestuur. Bovendien zijn de parkings in het centrum al beperkt. Toch werd ook hier een akkoord bereikt:
Stationsplein: de huidige 5 standplaatsen voor het station verdwijnen. Op de vrijgekomen ruimte krijgt de centrumpendel haar nieuwe halte. Waar je vandaag  voorbehouden plaatsen vindt voor andersvaliden, de spoorwegpolitie en om te laden en lossen, creëren we 10 nieuwe taxistandplaatsen. In de Frans Massystraat richten we een nieuwe laad- en loszone in. Op de insteekparkings aan de overkant voorzien we drie nieuwe parkeerplaatsen voor andersvaliden en één plaats voor de spoorwegpolitie.
Maastrichterstraat: de taxisector is bereid om deze taxiparkings te laten opheffen, wegens ongebruikt.
Stadsomvaart: de taxisector is bereid om deze taxiparkings te laten opheffen, wegens ongebruikt.
Dusartplein : de verkeersdienst maakt een opmetingsplan op en zal dit voorstellen op de verkeerscommissie voor de realisatie van een 4-tal bijkomende taxistandplaatsen.

De aangekondigde aanpassingswerken worden aan het station uitgevoerd voor 1 augustus 2013. De andere plaatsen zo snel als mogelijk.

TARIEVEN

De taxisector vraagt een tariefverhoging te mogen doorvoeren van 0,5 cent/KM. Dit vooral owv de verhoogde brandstofprijzen en de index. Het stadsbestuur zal deze tariefverhoging op de agenda plaatsen van het schepencollege en vervolgens voor de zomer agenderen op de gemeenteraad.

Zowel stadsbestuur als taxisector konden zich vinden in deze afspraken en waren tevreden over het constructief gesprek.  Op 19 april raegeerde Schepen van Economie Tom Vandeput nog via TV Limburg als volgt: "Over de standplaatsen aan het station valt inderdaad te praten, ook over de tarieven". Bij deze!

Lees meer