Bovenlokale en lokale verkiezingen!
HASSELT
02/11/2015
 
 

Op 24 november zal in het Cultuurcentrum Hasselt een WIJ-moment doorgaan. 

We zijn nog steeds op zoek naar wat helpende handen (vooral voor afruimen glazen, spoelen etc). Namen zijn nog steeds welkom.

Vanuit de Wet89 ontvangt u weldra onder omslag de nodige informatie om online te stemmen (bij voorkeur) of dit te komen doen op 24 november tijdens het WIJ-moment. Samen met de uitnodiging voor het WIJ-moment van 24 november in Hasselt zult u informatie over de bovenlokale verkiezingen kunnen vinden alsook de namen van de kandidaten voor de verschillende lijsten.

We zijn zo vrij u hierbij de namen door te geven van de kandidaten vanuit de afdeling CD&V Hasselt:

- kandidaat rechtstreeks verkozene in het Prov Bestuur: Gerald Corthouts, Maryam Jamshid, Karolien Mondelaers, Mario Santermans, Rohnny Swijsen, Nele Vaesen, Johan Vanmuysen

- kandidaat vertegenwoordiger van de regionale afdelingen in het Prov bestuur: Guido De Corte, Noƫlla Jacobs,

- kandidaat afgevaardigde voor de vereniging in het Prov Bestuur: Nadja Vananroye
- kandidaat rechtstreeks verkozene in de Algemene Vergadering: Emmanuel Jacob, Mia Severy, Rohnny Swijsen, Nele Vaesen

 

- kandidaat Prov Voorzitter Jong CD&V: Maryam Jamshid

- kandidaat Reg Voorzitter Jong CD&V: Maryam Jamshid

 

-  kandidaat Prov Voorzitter CD&V Senioren: Mia Severy

Lees meer ›

Op 28 januari 2016 zal de afdeling CD&V Hasselt overgaan tot lokale bestuusrverkiezingen. Een uitnodiging hiervoor samen met een engagementsverklaring om eventueel tot het lokaal bestuur toe te treden zal eind december of begin januari in uw bus vallen.

De leden van CD&V Hasselt kiezen dan een afdelingsvoorzitter alsook de voorzitters van de geledingen, namelijk CD&V Senioren, Jong CD&V en Vrouw&Maatschappij. Meer info hierover is te vinden via onderstaande link en in ons tijdschrift 'ampersand' dat de voorbije dagen in uw bus is gevallen.

Kandidaten voor de functie van afdelingsvoorzitter of voorzitter van een van de geledingen moeten per brief of mail ingediend worden voor 1 december 2015 om 12.00 uur bij de afdelingssecretaris. De kandidatuurstellingen dient minstens naam, voornaam, lidnummer, adres, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en de functie(s) waarvoor men kandideert met een korte motivatie te vermelden. Op de onderstaande website kan men tevens een online fiche invullen met alle info over hun profiel.

Deze kandidaturen kan men richten aan:

bij voorkeur per mail: secretaris@cdenvhasselt.be t.a.v. afdelingssecretaris Marc Jorissen

- of per brief: CD&V Hasselt, t.a.v. Afdelingssecretaris Marc Jorissen, Herkenrodesingel 4a te 3500 Hasselt.

 

 

Lees meer ›