Afdeling CD&V Hasselt opnieuw uit de startblokken!
HASSELT
12/02/2016
 
 
Op donderdag 28 januari 2016 konden de leden van CD&V Hasselt deelnemen aan de kiesverrichtingen voor de voorzitters van de geledingen CD&V Senioren, Jong CD&V en Vrouw en Maatschappij. 

Nationaal voorzitter Wouter Beke werd wegens parkementaire werkzaamheden weerhouden in Brussel waardoor de Hasseltse fractieleider in de gemeenteraad en Europees parlementslid Ivo Belet de uitslag bekendmaakte. Mia Severy werd verkozen als voorzitter van CD&V SeniorenBarbara Schizzarotto zal V&M voorzitten terwijl Jong CD&V onder het voorzitterschap van Sofie Coemans zal werken. Manu Jacob werd gekozen als afdelingsvoorzitter. Het is nu aan de voorzitter om in de komende weken een afdelingsbureau samen te stellen en dit aan het bestuur voor te leggen. Deze vergadering zal op korte termijn bij elkaar geroepen worden.

Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om uittredend gedeputeerde Marc Vandeput en zijn echtgenote in de bloemetjes te zetten. Marc Vandeput heeft een erg omvangrijke politiek loopbaan achter zich tijdens dewelke hij diverse mandaten uitvoerde. Ivo belet en ere-burgemeester Louis Roppe loofden Marc Vandeput voor zijn werk en overliepen in hun toespraken diverse projecten alsook persoonlijke anekdotes. Op zijn beurt gaf Marc Vandeput een persoonlijk overzicht van zijn prille eerste stappen bij de toenmalige CVP Jongeren in Hasselt tot zijn laatste dagen als eerste gedeputeerde van Limburg.

En toen werd het stil ..... Indrukwekkend! Bedankt Marc!

Eerste bestuursvergadering en samenstelling van het bureau CD&V Hasselt.

Op donderdag 11 februari 2016 kwam het vernieuwde afdelingsbestuur van CD&V Hasselt voor een eerste keer samen. Hiermee werd de 'legislatuur' 2016-2019 defenitief afgetrapt.

Belangrijk punt op de agenda van deze vergadering was de installatie van het afdelingsbureau. De statuten van CD&V bepalen dat dit moet gebeuren binnen de zes weken na de afdelingsverkiezingen. Na toelichting en motivering door de afdelingsvoorzitter Manu Jacob ging het bestuur unaniem akkoord met de voorgelegde samenstelling.

De komende drie jaar is het bureau van CD&V Hasselt als volgt samengesteld:

- Afdelingsvoorzitter: Manu Jacob (tevens verantwoordelijk voor communicatie)

- Ondervoorziter: Jacqueline Meert

- Secretaris: Marc Jorissen

- Penningmeester: Mario Santermans

- Beweging en vorming: Maryam Jamshid

Daarnaast maken de voorzitters van de geledingen tevens deel uit van het bureau:

- CD&V Senioren: Mia Severy

- Jong CD&V: Sofie Coemans

- Vrouw&Maatschappij: Barbara Schizzarotto

Statutair worden tevens de fractieleiders van de gemeenteraad (Ivo Belet) en OCMW-raad (Regine Van Ackere) opgenomen. Last but not least, maakt tevens een afvaardiging van het schepencollege deel uit van het afdelingsbureau. Onze schepenen Karolien Mondelaers, Tom Vandeput, Nadja Vananroye en Gerald Corthouts zorgen dus steeds voor een aanwezigheid van tenminste één afgevaardigde tijdens de vergaderingen.

Hierbij zijn alle statutaire verplichtingen vervuld en kan de afdeling CD&V Hasselt met volle moed en vooral overtuiging de werkzaamheden richting 2018 - 2019 aanvatten! "Een sterke afdeling richting 2018 - 2019 is alleen mogelijk door een goede balans te behouden tusen bestuur, bureau en de gekozen mandatarissen" verduidelijkt afdelingsvoorzitter Manu Jacob tijdens de bestuursvergadering. "We gaan voor een sterke lijst met 41 kandidaten in 2018 en sterke kandidaten vanuit de afdeling in 2019, maar we mogen niet vergeten dat achter die 41 kandidaten een gemotiveerde en inzetbare ploeg moet staan. Laat dit onze uitdaging zijn" vervolgde de voorzitter.

Kalender